Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів

Факультет лингвистики

Курсовая работа.
Автор: Яна
(Sent by Ivanna)
 

СОДЕРЖАНИЕ

 • РОЗДІЛ 1. Терміни як мовний засіб вираження спеціального поняття
 • 1. 1. Висвітлення поняття терміну з точки зору різних лінгвістів
 • 1. 2. Класифікація термінологічної лексики
 • РОЗДІЛ 2. Явище омонімії
 • 2. 1. Погляди вчених на омонімію як абсолютну універсалію
 • 2. 2. Причини появи омонімів
 • РОЗДІЛ 3. Термінологічна омонімія
 • 3. 1. Міжгалузева омонімія термінів
 • 3. 2. Внутрішньогалузева омонімія термінів
 • 3. 3. Омонімія термінів-абревіатур та скорочень
 • РОЗДІЛ 4. Переклад термінів
 • 4. 1. Переклад термінів з точки зору теорії
 • 4. 2. Класифікація термінів за будовою та їх переклад
 • 4. 3. Важливі апекти перекладу термінології
 • 4. 4. Прийоми перекладу термінів
 • 4. 4. 1. Лекичні прийоми перекладу термінів
 • 4. 4. 2. Лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу
Лингвистика
Общее языкознание

Русский язык

Европейские языки
 
Восточные языки

Литература
Литературоведение

Русская литература

Западная литература

Восточная литература

Учебные материалы
Ответы к экзаменам

Конспекты лекций

Краткие содержания

Прочие материалы


Designed in 2004 © Durov.com