Курсачок

ДНУ


Ця курсова робота присвячена проблемі оцінних значень та засобам їх вираження в мові. Розглядаються загальні відомості про оцінку, її структурні елементи, функціональні особливості оцінних висловлювань в цілому та засоби вираження оцінки, зокрема в англомовних соціально-політичних текстах.
Широкий функціональний діапазон та складне відображення оцінки мовною структурою являють собою одночасно і інтерес і складність для дослідження.
Метою цієї роботи є дослідження засобів створення оцінки в англомовних соціально-політичних текстах на основі статтей з різних видань.
Актуальність теми полягає в тому, що оцінні слова та вирази мають широку вживаність в публіцистиці, займають важливе місце і є недостатньо досліджиними. Вони вирізнябться величезним розмаїттям як в структурному плані, так і в плані семантичних відносин. Перспектива вивчення оцінних слів та словосполучень визначається теоретичними та практичними потребами, адже за останній час виріс інтерес вчених до виявлення і опису засобів вираження оцінки.
Предметом дослідження є семантика та структура оцінних слів та виразів, що зустрічаються в англомовних соціально-політичних текстах.
Автор: Я
 

СОДЕРЖАНИЕ


Лингвистика
Общее языкознание

Русский язык

Европейские языки
 
Восточные языки

Литература
Литературоведение

Русская литература

Западная литература

Восточная литература

Учебные материалы
Ответы к экзаменам

Конспекты лекций

Краткие содержания

Прочие материалы


Designed in 2004 © Durov.com